musica e danza

Dance in Greek Calabria

Dance in Greek Calabria

Location Calabria Greca
TipoMusica e Danza


Pios tragudài to calocèri to chimòna chorègui. Choever sings in summer willa dance in winter. Music is the life companion of human beings. It is ...

Music in Greek Calabria

Music in Greek Calabria

Location Borgo di Galliciano'
TipoMusica e Danza


Pios tragudài to calocèri to chimòna chorègui. Choever sings in summer willa dance in winter. Music is the life companion of human beings. It is t...

Musical Instruments of Greek Calabria

Musical Instruments of Greek Calabria

Location
TipoMusica e Danza


  I Cerameddhe Zampogna “Smìngondo sto choro ti vvradìa to glicìo tragùdi to ppuddhìo, i melodia ftinì ti cceramèddha, cheretònda tin i...